ÄNDAMÅL

För att motverka värdeminskning å grundbeloppet lägges 1/10-del av den årliga ränteavkastningen till kapitalet. De återstående 9/10-delarna av ränteavkastningen användes efter kyrkorådets beslut till prydande av Amiralitetskyrkan – Ulrica Pia.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kyrkans prydande F d amiralitetspastor C O Elmgård
Organisationsnummer:835001-1337
Adress:
  • Karlskrona Amiralitetsförsamling
  • Vallgatan 11
  • 371 30 Karlskrona
Telefonnummer:070-627 55 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS