ÄNDAMÅL

Stipendiet tilldelas i första hand nationsmedlem, som avlagt studentexamen vid Söderhamns kommunala gymnasium eller Gävle högre allmänna läroverk, i vilket fall stipendiet utdelas skiftesvis. Stipendiat skall ha ådagalagt anlag och med framgång bedrivit sina universitetsstudier samt visat stadga och skötsamhet i leverne och äga positivt intresse för främjandet av ”internationellt samförstånd, god vilja och fred genom en världsgemenskap av män från alla yrken och tjänster, förenade genom tjänandets idé (Rotary Internationals ”four objects”, p.4)”. Avseende skall vid i övrigt lika meriter och omständigheter fästas vid huruvida sökande med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden kan anses vara förtjänt och i behov av att erhålla stipendium. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år, om stipendiat fortfarande befinnes vara förtjänt och i behov därav. Stipendiet kan innehavas högst två år. Av den årliga ränteavkastningen lägges 1/10 till kaptalet. Återstoden utdelas som ett stipendium. Inspektor och Seniorer må dock kunna dela beloppet i två stipendier, då fonden ökats. Stipendiet bör utdelas halvårsvis.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Kurt Belfrages stipendium
Organisationsnummer:802480-7540
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS