ÄNDAMÅL

Av därefter uppstående årlig ränteavkastning skall en fjärdedel läggas till kapitalet. Avkastningen i övrigt, vilket således bör utgöra ett år för år stigande belopp, äga nationens inspektor och seniorer såsom stipendium tilldela en därav förtjänt behövande medlem av nationen, (dock kan det stå nationen fritt att dela beloppet på två eller flera, då fonden ökats) med företräde under i övrigt lika omständigheter för sådan, som i likhet med min make är född i Gävle eller ock avlagt avgångsexamen vid därvarande högre läroverk, för vilket min mans fader under en lång följd av år var rektor. Stipendiet utdelas för tre år med rätt för inspektor och seniorer att medgiva förlängning för ett år i sänder, om stipendiaten fortfarande finnes vara förtjänt och i behov därav. Det bör utbetalas halvårsvis.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Klintberg & Oxenstiernska stipendiefonden
Organisationsnummer:802480-7649
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS