ÄNDAMÅL

Den till stipendium disponibla delen av årliga rätan utdelas av Nationens Inspektor och Seniorer efter ansökan till behövande och begåvad medlem av Nationen för ent id av tåv år med rättighet dock för Inspektor och Seniorer att ytterligare efter ansökan med ett år utsträcka stipendietiden, om de så pröva behövligt och gagneligt. Stipendiet utgår med halva beloppet under vardera av läsårets termin. Stipendiet bestämmes till sin storlek, sålunda, att så länge behållna årliga ränteavkastningen uppgår till högst 225 kronor, 100 kronor utdelas som stipendium, då densamma överskrider 225 men ej 325 kronor udelas 200 kronor, överskrider den 325 men ej 425 kronor, utdelas 300 kronor, då densamma uppgår till 500 kronor utdelas hela den årliga räntan som stipendium med avdrag för 1/10 vilken lägges till kapitalet för fondens tillväxt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för C.Y. Sahlins Stipendiefond
Organisationsnummer:802481-0437
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatn 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS