ÄNDAMÅL

[1. Af fondens årliga behållna afkastning utdelas af nationens inspektor och seniorer tills vidare sjuttiofem (75) kronor eller det mindre belopp i kronor, hvartill sagda afkastning, efter afdrag af nödiga omkostnader, uppgår, vid hvarje hösttermins slut, efter eller utan ansökan, till någon medlem af nationen som behöfver och förtjenar understöd samt idkar språkvetenskapliga studier, med företräde i första rummet för den, som jämväl vinnlagt sig om studiet af det götiska språket, och därnäst för den, som egnar vetenskapligt studium åt forn- och mysvenskan.2. Till stipendiat må äfven, dock icke före de i förra stycket omförmälda, utses theologie studerande, som ådagalagt framstående kunskaper i grekiska eller hebreiska språken.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Anders Uppströms premiefond
Organisationsnummer:802480-8209
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS