ÄNDAMÅL

Att främja barns vård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsen skall verka för att miljön inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ur materiell och mänsklig synvinkel, underlättar barnens vistelse och påskyndar deras rehabilitering. Stöd skall lämnas till barnen och deras föräldrar i anslutning till att barnen vårdas vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vidare kan även stöd för utbildning och utveckling lämnas till anställda och personalgrupper inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus. stödet kan komma attlämnas direkt genom ekonomiska bidrag eller genom att stiftelsen överlämnar andra lämpliga gåvor via sjukhushuvudmannen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Organisationsnummer:802406-2021
Adress:
  • Karolinska Solna, QB 83
  • 171 76 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5655388
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS