ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att, utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse, huvudsakligen genom att i utbildningssyfte bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder, samt lämna humanitär hjälp till behövande, särskilt vid katastroftillfällen. I den mån i andra länder till hugfästande av greve Folke Bernadottes minne bildas organisationer med i huvudsak liknande ändamål skall stiftelsen jämväl söka samordna organisationernas verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond
Organisationsnummer:802006-8725
Adress:
  • Malmgårdsvägen 63 2tr
  • 116 38 Stockholm
Telefonnummer:08-662 25 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS