ÄNDAMÅL

Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta.Av fondens årliga behållna avkastning skall en tiondel kapitaliseras och återstoden i lika delar, för användning till fondens ändamål, utbetalas till Adolf Fredriks församling i Stockholm Blindinstitutet å Tomteboda, Frälsningsarmén, Stadsmissionen, Stockholms Kyrkliga Sjömansvård. Såsom speciella önskemål i fråga om medlens användning, inom ramen för fonden allmänna ändamål, vilja vi framhålla: med avseende på Adolf Fredriks församling: pauvres honteux och Adolf Fredriks Inackorderingshem eller motsvarande; med avseende på Stadsmissionen: Svalnäs Gästhem eller motsvarande; med avseende på Sjömansinstitutet: sjömansänkor och deras barn samt åldriga, arbetsoförmögna sjömän.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna och Gustaf Åkerbloms fond
Organisationsnummer:802008-9309
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS