ÄNDAMÅL

Räntemedel skall användas för att ombesörja att Per Larssons och hans hustrus grav i Tyngsjö kyrkogård för all framtid vårdas och hålles i ett värdigt skick. Återstoden av räntemedlen skall årligen uttagas och användas till kläder åt fattiga skolbarn inom Tyngsjö kapellförsamling. Enligt Matias Olssons senare (1956-03-10) testamenterade donation till fonden skall räntan utdelas till fattiga skolbarn varje jul.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fjärdingsmannafonden
Organisationsnummer:884401-2388
Adress:
  • Malungs församling
  • Kyrkvägen 28
  • 782 30 MALUNG
Telefonnummer:0280-198 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:92 803 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS