ÄNDAMÅL

Den årliga räntan å beloppet skall ”användas för att åt endast sådana, i behof af vård å tuberkulossjukhus varande personer, som varit eller äro anställda hos A.-B. Kamgarn och icke åtnjuta fattigunderstöd, bereda tillfälle till erhållande af sjukvård å Västeråsens sanatorium, eller om den af nämnda bolag bedrifna rörelsen skulle upphöra åt andra behöfvande”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Finn Reimans donation
Organisationsnummer:864501-4518
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80  Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS