ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall utdelas som hjälp i förebyggande och rehabiliterande syfte till sjuka och handikappade barn och vuxna, boende inom Motala kommun, men med företräde för boende inom Fivelstad församling: dock får i inget fall avkastningen användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fivelstad sociala samfond
Organisationsnummer:802479-2064
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
E-post:ekonomi@motala.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 583 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS