ÄNDAMÅL

Kyrkorådet skall tillse att min bror Albert Svensson erhåller underhåll i den mån så är av behovet påkallat. Vad sedan återstår av fonden skall utdelas bland Torsås kommuns hjälpbehövande i främsta rummet sjuka. Utdelning bör ske årligen vid jul. Av fonden får endast räntan förekomma som utdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lilly Svenssons stiftelse
Organisationsnummer:802480-9637
Adress:
  • Torsås Pastorat
  • Allfargatan 42
  • 385 31 Torsås
Telefonnummer:0486-30085
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 400 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS