ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja, stimulera och främja urfolks utveckling och stödja bevarandet av urfolks kulturer på ett sådant sätt att utveckling främjas i enlighet med FN:s urfolksdelegation och därmed hitta grunden för inhemsk utvekling och global förståelse, förlåtelse och samarbete. Särskild fokus ska riktas på genomförande av resultaten av denna och främja urfolks utveckling och stödja bevarandet av urfolks kulturer så att det snarast och med kostnadseffektivitet kommer de många människorna till del. Stiftelsen skall även kunna bedriva hjälpverksamhet bland urbefolkning för att öka livskvalitén. I första hand stödja, stimulera och främja urfolks utveckling och stödja bevarandet av urfolks kulturer som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige. I andra hand kan nordiska projekt stöttas. Därefter kan medel från Stiftelsen fördelas globalt i enlighet med syftet ovan. Stiftelsen skall särskilt stödja projekt som syftar till: – Att främja arbeten och projekt som stödjer holistiskt miljöengagemang i samklang med planeten och naturen – Förbättra livskvalité för urfolk – Behålla och stärka urfolks kultur och musik – Behålla och stärka urfolks identitet och språk – Behålla och stärka urfolks hälsa och boende – Behålla och stärka urfolks utbildning och social och ekonomisk utveckling

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Find the foundation of indigenous development
Organisationsnummer:802480-7896
Adress:
  • Gösta Sundberg
  • Falklvägen 17
  • 820 23 BERGVIK
Telefonnummer:073-512 48 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:72 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS