ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja vård och behandling av Finskspråkiga alkohol- och narkotikamissbrukare i åldern 18-25 år bosatta i storstockholmsområdet.I mån av tillgång på medel driva ett behandlingshem för angiven kategori personer eller lämna ekonomiskt stöd till behandlingshem, som i sin vård mottager finskspråkiga missbrukare.Stiftelsen skall verka för samarbete med myndigheter och organisationer kring drogfrågor.Stiftelsen äger att för sin verksamhet anskaffa, äga eller förhyra och förvalta fast och lös egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fenno
Organisationsnummer:802012-9576
Adress:
  • Bo Warming
  • Norrskensvägen 5
  • 183 63  Täby
Telefonnummer:766167462
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS