ÄNDAMÅL

§ 2 Stiftelsens ändamålStiftelsen har till ändamål att stödja, stimulera och premiera forskning och utveckling inom områden där Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888, 802001-8472 (” Föreningen FEI”) genom dess bolag bedriver eller planerar att bedriva utbildning.Ändamålet ska tillgodoses genom stipendier till personer som är anställda vid eller knutna till universitet och högskolor i Sverige eller utlandet.Stiftaren Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888 AB, 556263-3288 (”FEI”) kan inte vara mottagare av medel från stiftelsen.Stiftelsen äger rätt att genom andra åtgärder förverkliga sitt ändamål.[…]§ 5 Stiftelsens medel[…]För främjande av stiftelsens huvudsakliga ändamål får såväl kapital som avkastning tas i anspråk. Stiftelsens kapital får dock aldrig understiga etthundratusen (100 000) kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen FEI Research Institute
Organisationsnummer:802480-2350
Adress:
  • Box 1341
  • 111 83 Stockholm
Telefonnummer:08-54513790
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS