ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skapa praktiska och ekonomiska möjligheter för unga i allmänhet och underrepresenterade grupper i synnerhet inom film, TV, radio, scen och andra former av kultur och media förverkliga sina idéer samt bistå med utbildning i dessa avseenden och därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen ska också verka för de olika mediernas och uttrycksformernas utveckling i en demokratisk anda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fanzingo
Organisationsnummer:802480-3051
Adress:
  • Rotemannavägen 10-12
  • 145 57 Norsborg
Telefonnummer:073-5532025
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS