ÄNDAMÅL

§1.1 – The Foundation Stiftelsen Every Nation Sweden is a religious Foundation following the global movement Every Nation and its vision. §1.2 – The purpose of the Foundation is to follow Jesus´ Great Commission in Matthew 28:19-20: ”Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you Always, to the end of the age.” by following Jesus´ Great Commandment in Matthew 22:37-39: And he said to him, ”You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and firs commandment. And a second is like it: You shall live your neighbor as yourself.” §1.3 – The Foundation carries religious activity by supporting activities that follow Every Nation and its vision and the purpose of the Foundation, for instance Church plants, Christian school Groups or campus ministries and local Christian churches. The support could for instance be: Consulting and financial support to Church planters, campus ministries/Christian school Groups, local Christian churches, arrangement of classes/training and national Conferences, and also support to attend Conferences and gatherings related to Every Nation. ——————- §1.1 – Stiftelsen Every Nation Sweden är en religiös stiftelse som följer den globala rörelsen Every Nation och dess vision. §1.2 – Stiftelsens syfte är att följa Jesu missionsbefallning i Matt 28:18-19: ”Gå därför ut och gör gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er: Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” genom att följa Jesu bud i Matt 22:37-39, ”Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hel ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv.” §1.3 – Stiftelsen bedriver religiös verksamhet och stödjer verksamheter som följer Every Nation och dess vision och stiftelsens syfte, exempelvis församlingsplanteringar, kristna skolgrupper och lokala kristna församlingar. Stödet kan exempelvis vara: Konsultativt och ekonomiskt stöd till församlingsplanterare, skolgrupper och lokala församlingar, arrangemang av utbildningar och nationella konferenser, samt bidrag till deltagande i Every Nation-relaterade konferenser och sammankomster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Every Nation Sweden
Organisationsnummer:802481-8851
Adress:
  • Wiklund
  • Fridhemsgatan 80
  • 854 61 Sundsvall
Telefonnummer:073-6636622
E-post:rebeccawiklunds@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:124 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS