ÄNDAMÅL

Avsikten är att främja Lundsbrunnsfondernas verksamhet i enlighet med styrelsens beslut. Stiftelsen har till ändamål att bedriva verksamhet främst inriktad på individer med särskilda behov på grund av ålder, psykisk ohälsa, annan sjukdom eller handikapp genom att bland annat främja:  rekreation, gemenskap och omsorg  social hjälpverksamhet  utbildning  vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling Styrelsen har rätt att fritt fördela stiftelsens insatser inom angivna ändamål och kan således under viss tid inrikta hela stiftelsens verksamhet på ett eller ett begränsat antal områden. Verksamheten ska bedrivas i Sverige. Stiftelsen ska fullgöra sitt ändamål genom att ur sin avkastning lämna stöd och bidrag till olika aktiviteter inom Lundsbrunnsfondernas verksamhetsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva och Ivar Virgins minnesfond
Organisationsnummer:802481-6657
Adress:
  • Brunnsvägen 34
  • 53372 Lundsbrunn
Telefonnummer:0511-57059
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 479 436 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS