ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall årligen minst en tiondel läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens vidgade skolväsende efter kommunsammanslagningarna 1965-01-01 och 1974-01-01 företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran till elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet, e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som icke användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eugén Fröbergs stipendiefond nr 1
Organisationsnummer:802481-9248
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 85185 Sundsvall
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:383 786 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS