ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva, inneha och förvalta aktier i ETC media AB och i ETC media ABs dotterbolag via moderbolaget, i syfte att säkerställa bolagens utgivning av media såsom dagstidning, magasin, digital publicering av ljud och bild, bokutgivning på papper och digitalt samt i ljud. Stiftelsen ska också stödja bolagens utveckling och möjlighet att skapa ytterligare publiceringsformer utifrån nya tekniska möjligheter vad gäller publicering av medier. – Stiftelsen ska arbeta utifrån en socialistisk grundsyn med ekosocialistisk klimatpolitik, jämlikhet, feminism och antirasism som självklara ideologier. – Stiftelsen har ett särskilt uppdrag att arbeta utifrån den socialistiska miljö- och klimatpolitik som behövs för att agera mot det globala klimathotet, på ett sätt som samtidigt främjar de ovan nämnda ändamålen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ETC
Organisationsnummer:802481-6962
Adress:
  • Box 4403
  • 102 68 Stockholm
Telefonnummer:0708-48 57 08
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS