ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att stödja, stimulera och belöna personer med visat engagemang, mod, nyfikenhet och som genom tydlig vilja och fokus ämnar förbättra tillvaron för andra människor. Stiftelsen ska i form av stipendium eller på annat sätt stödja personer som genom ett projekt eller på annat sätt främjar ändamålet. Styrelsen kan besluta att samma mottagare kan erhålla stipendium vid flera tillfällen om det behövs för att långsiktigt främja ändamålet. Bidrag kan även beviljas till institutioner, stiftelser eller andra juridiska personer utan vinstsyfte, som främjar ändamålet. Stipendium kan exempelvis delas ut till eldsjälar inom äldreomsorgen, som hjälper människor i kris eller som på annat sätt är utsatta, exempelvis genom initiativ som verkar mot mobbning eller som vågar påtala missförhållanden. För utdelande av bidrag ska i första hand avkastningen i from av räntor och utdelning disponeras. Undantagsvis kan styrelsen besluta om att använda kapitalet om det finns angelägna behov. Kapitalet får inte i sin helhet förbrukas förrän tidigast efter tio år från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Etoile
Organisationsnummer:802480-0032
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS