ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utbyte av idéer, tankar och erfarenheter mellan kvinnor som lever och verkar i Europa, att fördjupa och sprida kunskapen om kvinnors levnadsomständigheter och villkor i Europa samt att finna och utveckla aktiviteter som stärker kvinnors ställning och gemenskap i ett enat och fredligt Europa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Europas Döttrar – Kvinnor för ett gemensamt Europa
Organisationsnummer:846005-0522
Adress:
  • Birgitta Ahltorp
  • Västergatan 16
  • 211 21 Malmö
Telefonnummer:070-371 53 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 073 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS