ÄNDAMÅL

Det för utdelning varje år disponibla beloppet (600:- kronor) disponeras för premieutdelning enligt beslut av skolstyrelsen efter hörande av berörda lärare och lärarkollegiet. Utdelning sker enligt följande: 200:- kronor till elev i orienteringsämne, i första hand med hänsyn till historia, 200:- kronor till elev i ämnet modersmål, 200:- kronor till elev i ämnet slöjd, att första året delas ut till flicka, andra året till pojke osv. Beloppen höjs år 1985 och därefter vart tionde år enligt vad som sägs i § 2. Premierna är avsedda att vara till uppmuntran för elever som tydligt visat sin vilja att göra sitt bästa. Premierna delas ut vid avgång från årskurs 9. Efter förslag från lärarkollegiet kan den angivna fördelningen ändras i fråga om ämne eller årskurs. Utdelning sker första gången 1976. Det för utdelning vart fjärde år disponibla beloppet, utdelas efter beslut av kulturnämnden som stipendium till kommuninnevånare som gjort en värdefull och vid bemärkelse kulturell insats för bygden och dess folk, eller som tillfälligt bidrag åt kommuninnevånare till resa och utlandsvistelse, som är till nytta för fortsatt utbildning till förkovran inom musik eller annan konstart till forskning eller annan verksamhet Stipendiet kan också lämnas till verksamhet i kristen anda bland barn och ungdom, till något särskilt ändamål vid kommunens ålderdomshem eller för åldringsvård i allmänhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ester Åsberg-Lindbergs och Lars Lindbergs fond
Organisationsnummer:885500-8705
Adress:
  • Ockelbo kommun
  • 816 80 OCKELBO
Telefonnummer:0297-555 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:40 194 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS