ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja fortbildning av personal vid Fredrikshovs slotts skola i Stockholm. Ändamålet bör främjas genom utgivande av stipendier i första hand till lärare anställda vid skolan och i andra hand till annan anställd personal. För den händelse stipendier av något skäl inte kan utges till personal på skolan kan lärare vid andra skolor, som tjänstgör på grundskolenivå, komma ifråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid Berggrens Stiftelse för Lärarkompetens
Organisationsnummer:802477-5234
Adress:
  • Ingrid Berggren
  • Linnégatan 83
  • 114 60 Stockholm
Telefonnummer:070-7426716
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS