ÄNDAMÅL

Av räntan på kapitalet skall stipendier årligen utdelas till, i första hand, teologie studerande och, i andra hand, studerande inom diakoni inom församlingen, vilka genom skötsamhet och visad håg och fallenhet för dessa studier äro förtjänta av bidrag och behöva sådant. Stipendiesökande bör vara född inom församlingen. Undantag medgives dock för sökande, som varit bosatt inom församlingen i minst tio år. Anslaget för stipendiesökande studerande till diakon bestämmes av kyrkorådet till förslagsvis hälften av anslaget till teologie studerande. Om utdelning på grund av brist på förtjänt sökande ej årligen sker skall räntan läggas till kapitalet. Har utdelning ej skett på fem år äger kyrkorådet disponera räntemedlen, dock endast för främjande av ungdoms- och åldringsvård inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ester och Karl Larssons stipendiefond
Organisationsnummer:836201-1879
Adress:
  • Kyrkhults Församling
  • Fridaforsvägen 9
  • 293 74 Kyrkhult
Telefonnummer:0454-302140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS