ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att minst 1/10 av fondens avkastning lagts till kapitalet, återstoden användas till att utdelas i form av två lika stora premier åt en gosse och en flicka på enhetsskolans eller folkskolans högstadium, med företräde för elev som ådagalagt särskilt goda kunskaper i modersmålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ester och Lennart Levins premiefond
Organisationsnummer:843001-3741
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 134 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS