ÄNDAMÅL

För understöd åt behövande mödrar med barn i Falköping, för ändamål vilka ej täckas av lagstadgat bistånd. Av årliga räntan skall 1/4 tillföras kapitalet till dess detsamma utgör 500.000 kronor. I den mån räntan icke skall tillföras kapitalet skall den årligen utdelas i form av understöd med högst 500kr till moder och 150 kronor till varje barn i åldern intill 14 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erika och Lauritz Kappers minne
Organisationsnummer:802481-8091
Adress:
  • Falköpings kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 521 81 Falköping
Telefonnummer:0515-885000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS