ÄNDAMÅL

Publicistklubbens styrelse äger fritt förfoga över fondens årliga avkastning, varemot själva fonden ej får förminskas eller användas för löpande utgifter med mindre det gäller för Publicistklubben synnerligen vitala intressen. Avkastningen bör i första hand användas till ett resestipendium, som vartannat år tilldelas publicist, anställd i veckopressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Åkerlunds 50-årsfond
Organisationsnummer:802003-9015
Adress:
  • SEB, Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:771621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS