ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall disponeras av sjukhusdirektionen för medicinsk forskning eller annat ändamål, som gagnar sjukvården, och på det sätt, som direktionen i detta syfte finner lämpligast. Därvid bör företräde lämnas för anslag till personer med anknytning till sjukhuset i Torsby för t.ex. studier eller studieresor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Enoch Danielssons fond
Organisationsnummer:802480-9322
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:105 452 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS