ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela understöd åt polismän i Stockholm, vilka på grund av sjukdom eller stor barnaskara blivit i ekonomiskt hänseende blottställda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emil och Aurora Stylanders donationsfond
Organisationsnummer:802008-0563
Adress:
  • Polismyndigheten
  • Region Stockholm Regionkansliet
  • 106 75 Stockholm
Telefonnummer:010-56 344 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS