ÄNDAMÅL

Af afkastningen skall mina föräldrars samt min graf väl underhållas, kyrkogården i sin helhet hållas prydlig: om medel till inköp af böcker till sockenbiblioteket skulle saknas får en begränsad summa af högst 50 kr årligen användas dertill. Vid böckernas inköp bör ogrannhet och sakkunnighet råda. Fondens afkastning bör vidare användas till kyrkans och allmänna byggnaders förskönande, planterinars anläggande och andra behöfliga anordningar såväl intr som yttre, blott icke några sådana, som skola bekostas af socknen enligt lag. Vidare räknas trädgårdsskötsel, plantering, mindre jordbruks rationella skötsel, ej öfver 10 tunnland, äsrdeles de, som täckdika jord samt odla rotfrukter, skolträdgårdars anläggning, utdelning af en större mängd fruktträd som premier i skollorna. Minnesfonden får ej minskas, men väl genom innehållet af räntor ökas till någon högre rund summa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emil Falcks Minne
Organisationsnummer:869001-1724
Adress:
  • Götene kommun
  • 533 80 Götene
Telefonnummer:0511-38 60 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS