ÄNDAMÅL

80 % av föregående års ränta skall årligen vid läsårsavslutningen utgå som stipendium. Utgående belopp avrundas till närmsta 100-tal kronor. Återstoden av avkastningen lägges till kapitalet. Detta stipendium skall verka som en sporre för efterkommande elever att aktivt värna om miljön. Stipendiaten (stipendiaterna) skall ha utfört konstruktiva och konkreta åtgärder för att förbättra miljön eller på extraordinärt sätt ha visat engagemang för miljön, såsom specialarbeten, grupparbeten, vetenskapliga undersökningar (t ex analyser av mark-, luft-, och vattenprover e d), miljövänliga insatser (sanera olja, miljöfarligt avfall m m). Insatserna får ej klassificeras som civil olydnad eller andra olagliga handlingar. Stipendiat skall vara elev vid Kongahällagymnasiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet
Organisationsnummer:802426-5848
Adress:
  • Kungälvs kommun, Ekonomienheten
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 866 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS