ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att, runt om i världen, genom socialt och ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser samt i övrigt främja tillgång till och kunskap om livsmedel, matlagning, hållbarhet, hälsa, utbildning, sysselsättning och liknande i alla delar av samhället. Ändamålet ska uppnås genom satsningar direkt i egna projekt och/eller indirekt via stöd till av andra initierade projekt, inom ramen för ändamålet. Ändamålet kan även uppnås genom satsningar i form av samarbeten eller partnerskap med andra, inom ramen för Stiftelsens ändamål. Exempelvis innefattar, men är inte begränsat till produktdonationer (vilka kan ske efter anskaffning av produkter från Elextroluxkoncernen eller andra), insatser för hållbar matproduktion och matkonsumtion, insatser och stöd för att människor ska få bättre mat på bordet, utbildningen inom matlagning och stödjande av nödhjälpsinsatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Electrolux Food Foundation
Organisationsnummer:802479-8350
Adress:
  • Aktiebolaget Electrolux
  • 105 45 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS