ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever vid skoväsendet i kommunen, företrädesvis för-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat kamratanda eller berömvärd flit,-belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,-stipendium för fortsatt utbildning,-hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,-studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,-förvärv av material eller andra saker.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ekerö kommuns skolsamfond
Organisationsnummer:802480-2392
Adress:
  • Ekerö kommun
  • Box 205
  • 178 23 Ekerö
Telefonnummer:08-124 57 100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS