ÄNDAMÅL

Stiftelsens kapital får användas som bosättningsgåva till företrädesvis behövande brudpar där minst en av kontrahenterna är bosatt och kyrkobokförd inom församlingen. Gåvans storlek per brudpar maximeras till 25% av det utdelningsbara beloppet. Skulle färre än fyra brudpar per år vara berättigade till gåvan, läggs återstoden till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E. Erssons Brudfond
Organisationsnummer:878500-7611
Adress:
  • Arbogabygdens församling
  • Box 155
  • 732 23 Arboga
Telefonnummer:0589-88400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS