ÄNDAMÅL

1/10 af årliga räntan lägges till kapitalet tills detta nått 100.000 (Etthundratusen) kronor, under det att den återstående delen af fänteinkomsterna tilldelas en (1) flitig och skötsam studerande af Norrlands Nation utgången från Härnösand h.allm. läroverk och hvilken som huvudämne för sina studier valt ämnet Romanska språk eller, i fall i en framtid detta ämne delas, något af de språk, som vid tidpunkten för detta testamentes upprättande falla under den officiella ämnesgruppen Romanska språk. Stipendiet som efter offentligt ledigförklarande utdelas af Norrlands Nations inspektor efter hörande och förslag af Nationens stipendienämnd må innehafvas i fem (5) år med två (2) års prolongation, och under sagda tid bibehållas äfven under utrikes vistelse i och för studier i romansk språkvetenskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E. G. Wahlgrens stipendium
Organisationsnummer:802480-3192
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS