ÄNDAMÅL

Denna fonds årliga afkastning, efter afdrag af förvaltnings-utgifter och sedan någon mindre del, motsvarande En (1) procent af det donerade beloppet, blifvit lagd till kapitalet skall fördelas i pensioner att tildelas sådana enkor efter, eller ogifta döttrar af frälsemän, hvilka Riddarhus-Directionen, med fästat afseende, ej mindre å deras levnadsomständigheter, ålder eller sjuklighet m. m. än afven å deras samhällsställning, samt deras fäders, eller aflidne mäns förtjenster, kan finna bära till understöd från Riddarhuset ifrågakomma.
De återstående 1/5-del af hela antalet pensioner, skola tilläggas frälsemän, hvilka, om ej alldeles medellösa, vid uppnådd 55 års ålder och efter en hedrande verksamhet i det almanas tjenst, eller i det enskilda lifvet, befinna sig i behof af understöd.
Anmäler sig till erhållande af pension af ena eller andra slaget eljest behörig sökande, som är i skyldskap till Dückerska slägten, vare sådan sökande framför andra berättigad till pensions erhållande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dückerska Fonden
Organisationsnummer:802000-7004
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS