ÄNDAMÅL

En från läroverket med studentexamen avgången lärjunge, som erhållit utmärkta vitsord i matematik, fysik och kemi och därjämte under ett år med väl vitsordat arbete idkat studier vid svenskt universitet, teknisk högskola eller dyl. Av årliga räntan skall 400 kr. alltid läggas till kapitalet varje år. Den utsedde stipendiaten är berättigad att åtnjuta stipendiet två år i följd, om icke särskilda omständigheter giva anledning till att annorlunda bör förfaras. När fonden uppgått till 50.000 kr. skola två stipendier utdelas under samma villkor; dock må intet stip. understiga 2.000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Disponent Bernard Hays stipendiefond
Organisationsnummer:802479-7550
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 55189 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:111 454 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS