ÄNDAMÅL

Tillgångarna skall användas till stipendier åt behövande flitiga och begåvade ynglingar tillhörande Falu högre allmänna läroverk. Denna fond förvaltas av Läroverkskollegiet och även här lägges en tiondel (1/10) av räntan årligen till kapitalet medan de nio tiondelarna årligen utdelas till stipendier. Vid bestämmandet av stipendiernas storlek skall tillses att man å ena sidan söker att hjälpa så många som möjligt, men å andra sidan att Kollegiet är oförhindrat att giva ett större belopp åt någon särskilt behövande yngling, om denna genom begåvning och flit fäst särskilda förhoppningar vid sig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Doktor Daniel Sellbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802479-5950
Adress:
  • Falu kommun
  • 791 83 Falun
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:63 836 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS