ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels och i främsta rummet att användas till att vidmakthålla de tavlor och böcker, som jag i detta testamente skänker till sagda sjukhus, dels och till inköp av böcker till det inom sjukhuset belägna, för patienter avsedda bibliotek.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dicta och OG Nilssons fond
Organisationsnummer:846006-0240
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:569 542 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS