ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av avkastningen ska ettusen kr varje år fördelas mellan fem spastiska barn i Kristianstads län. Därest avkastningen överstiger ettusen kr och fler än fem barn kommer i åtnjutande av understöd, får understödet inte understiga tvåhundra kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond
Organisationsnummer:838201-2055
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS