ÄNDAMÅL

Fondmedlen kan utnyttjas inom följande områden:
– utbildning för personal vid Radiumhemmet för att möjliggöra införandet av nya medicinska behandlingsmetoder.
– arbetsledarutbildning och kompetensutveckling av personal vid Radiumhemmet.
– förbättring av patienternas vårdmiljö (nya möbler, förbättrade matrum. uppfräschning av dagrum m m.)
– utökning av vissa paramedicinska funktioner, som kommer att ge ett bättre psykologiskt omhändertagande av patienterna.

Av fondmedlen får såväl kapital som avkastning förbrukas.

Behöriga att erhålla medel ur fonden är anställda vid Radiumhemmets kliniker för allmän och gynekologisk onkologi samt onkologiskt centrum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jerzy Einhorns stiftelse
Organisationsnummer:802481-6764
Adress:
  • Region Stockholm, Donationsfondsförvaltningen
  • Box 30215
  • 104 25 Stockholm
Telefonnummer:0709707339
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS