ÄNDAMÅL

Fondens räntemedel skola årligen utdelas till jordbrukare inom kommunen, såsom bidrag till utförande av nedannämde förbättringar å sina jordbruk nämligen1) Dikning, odling och anlägning av betesvallar å mossar, kärr och sumpmarker vilka nu ligga till ingen nytta. 2) Oling och anlägning av betesvallar i utmark eller därmed jämförlig mark3) Därest jordbrukare är i saknad av dylika marker, att gjöra förbättring på, må bidrag jämväl utgå till odling av annan mark, nödjning av stinbunden åker, eller täckdikning där detta har visa sig fördelaktigt ävensom uppläggning av stenmur, sågång, för att bidrag till stenmur skall utgå bör muren läggas så, att den utgör lageligt stängsel. samt att grund lägges till frostfritt djup.Bidrag skall i regel utgå för odling och dikning, med två tredjedelar och för stenmur med hälften av den beräknade kostnaden, men kan i särskild ömmande fall utgå med hela den verkliga kostnaden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Davidsonska Donationen (Burseryd)
Organisationsnummer:828500-0322
Adress:
  • Kommunstyrelsekontoret
  • Gislaveds kommun
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81674
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:151 660 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS