ÄNDAMÅL

Att ställa medel till förfogande för forskning och utveckling av cancervården vid Sahlgrenska Univesitetssjukhuset (SU). Utvecklingsprojekt, som är speciellt inriktade på patientnära vård och omsorg i livets slutskede, skall ha företräde vid utdelning av medel.
Stiftelsen skall vara öppen för ansökan för alla personalkategorier, som bedriver utvecklingsprojekt överensstämmande med ovanstående syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård
Organisationsnummer:802477-7362
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Regionens Hus, Ekonomiservice/stiftelser
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:010-4410000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS