ÄNDAMÅL

/./ på olika sätt bidra till och främja svensk vattenskidåkning genom att årligen utge stipendier till svenska vattenskidåkare som uppnått framstående resultat vid tävling och/eller träning och som i Cecilias anda visat prov på positiv inställning, gott kamratskap, stor glädje för vattenskidsporten, stark målmedvetenhet och hög ambitionsnivå.

Stiftelsens styrelse beslutar och tilldelar medel från stiftelsens tillgångar för att tillgodose ändamålet. I första hand ska detta ske från tillgångarnas avkastning och i andra hand från stiftelsens bundna kapital dock ej i snabbare takt än att stiftelsen får en varaktighet om minst 10 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Cecilia Gruvbergs Minnesfond
Organisationsnummer:802482-2119
Adress:
  • Peter Grinups
  • Tjusarstigen 2C
  • 13936 Värmdö
Telefonnummer:0709923504
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS