ÄNDAMÅL

Stiftelse skall stödja ungdomar från Särö i deras uppfostran och utbildning både vad gäller intellektuella och sportsliga färdigheter.Bidrag kan lämnas till ändamål som gagnar Särös ungdomar både som grupp och till enskilda ungdomar.Bidrag till sporterna segling, simning och tennis skall prioriteras.Med ungdomar från Särö avses personer ej över 25 år som stadigvarande vistas på Särön, eller genom sommarboende, medlemskap i Särö Lawn Tennis Club eller Särö Båtklubb har anknytning till Särön.Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10 procent av nettoavkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carol Wallenbergs Minnesfond
Organisationsnummer:849400-5229
Adress:
  • Per Laurenius
  • Solallén 2
  • 429 43 Särö
Telefonnummer:0709-759534
E-post:per.laurenius@zandenbolagen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 658 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS