ÄNDAMÅL

§ 3.Återstoden av årsavkastningen skall disponeras till utdelande av tillfälliga understöd åt personer tillhörande Fleetwoodska släkten, vilkas ekonomiska förhållanden äro sådana, att de utan hänsyn till ålder kunna anses vara i behov av understöd för sitt uppehälle. § 4.Om flera sökande anmälas eller anmält sig till erhållande av understöd från denna fond, bör för varje gång – med hänsyn såväl till storleken av för ändamålet förefintligt disponibelt belopp som ock till de sökandes behov – beslutas om det disponibla beloppet bör i sin helhet tilldelas en av de sökande eller fördelas på flera. Sådan fördelning kan även bestämmas till olika belopp för de olika sökandena, beroende på vars och ens behov. Sökande, som tidigare erhållit understöd från fonden, bör om behov fortfarande föreligger för honom äga företräde till erhållande av fortsatt understöd framför ny sökande. § 6.Om ingen sökande, som enligt bestämmelserna i § 3 av dessa stadgar är berättigad att komma i åtanke vid utdelning av understöd från denna fond, anmält sig därtill, skall hela det för året disponibla beloppet läggas till kapitalet för detsammas ökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl-Mårten Fleetwoods understödsfond
Organisationsnummer:802000-9026
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS