ÄNDAMÅL

Stiftelsens disponibla avkastning skall fördelas mellan dem som åtnjuter pension från Uppsala universitets pensionsinrättning, i proportion efter de till en var av dem utgående pensionsbelopp, dock om någon av dessa pensionstagare skulle äga större förmögenhet, pensionsinrättningens direktion äger besluta, att denna vid fördelningen ej skall tagas i beaktande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A Petterssons stiftelse
Organisationsnummer:817603-9553
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS