ÄNDAMÅL

Sökanden bör vara intresserad av litteratur eller av något som rör hembygden för vetenskap och forskning. Undantag görs för sökande av Sjöblomska släkten och syskonbarnen Anders och Karin Lindberg- Widstrands arvingar och släktingar. De får vare sig söka eller erhålla några medel. Andra släktingar till min man och mig är berättigade att söka och erhålla stipendier ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Lindbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3879
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-65 70 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 223 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS