ÄNDAMÅL

1. Minst 10 procent av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

2. Ett belopp om 2 000 kr skall varje år utdelas som premier till elever i gymnasieskolan De Geer.

3. Ett belopp om 2 400 kr skall varje år överföras till styrelsen för Fredrik och Clara Wellenii stipendiestiftelse för utdelning av stipendier.

4. Kvarvarande del av avkastningen skall disponeras som
a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, eller god kamratanda eller berömvärt flit
b) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands
Utdelning enligt punkt 4 skall ske till elever i grundskolan belägna dels inom det område som motsvarar f.d. Norrköpings stad före 1952 års kommunsammanslagning och dels i Östra Stenby samt Krokeks församlingar

5. Fonden förvaltas av kommunstyrelsen. Det ankommer på kommunstyrelsen att med iakttagande av dessa bestämmelser beslut om fördelning av för utdelning tillgängliga belopp. Innan kommunstyrelsen beslutar om fördelning skall rektorerna vid de berörda skolorna ha beretts tillfälle att inkomma med förslag. Rektorerna skall – enligt kommunstyrelsens närmare bestämmande – ha haft kontakt med elever, lärare och övrig skolpersonal, innan han avger sitt förslag.

6. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Johan Nelins donation
Organisationsnummer:825000-0356
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS